Mot det gröna

Mot det gröna

C-Day 25.4.2020 vill lyfta fram de kreativa skaparna och värdet av deras arbete.

Bakom varje kreativt innehåll finns mänskor – författare, musiker, musikskapare, kompositörer, redaktörer, planerare, bildkonstnärer, produktionsbolag, och även vloggare. Deras arbeten tröstar, gläder och skapar välbefinnande - välstånd i vårt samhälle.

Varför?

Skapande arbete är speciellt viktigt just nu när vi lever under exceptionella förhållanden. Veckan innan själva dagen, samlar C-Day under den gröna färgen alla aktörer som högaktar upphovsrätt, det vill säga vänner av skapande arbete, kreatörer och artister. Den gröna färgen på nätet garanterar att allt redigerat material i sociala medier behandlar upphovsrätt på ett ansvarsfullt sätt nu och i framtiden.

Vem?

C-Day är en gemensam dag för alla vänner av skapande arbete; kreatörer och innehavare av upphovsrätt. Dagen har gjorts möjlig av Tekijänoikeusakatemia ry, (Teosto, Kopiosto, Gramex, Kuvasto, Sanasto och APFI ry) med stöd från kulturministeriet.

Kreab Oy och kreativkollektiv Helsingfors 14 ansvarar tillsammans med offentliga och privata aktörer för det praktiska arbetet.

Kom med!

Alla är välkomna med för att visa färg för skapande arbete under upphovsrättsveckan 20 - 25.4. Enklaste sättet att visa färg är att använda bildmaterialet och profileringssymboler i social media. Mera information under Liputa.